För oss på Linuxkompis är din personliga integritet viktig. Vi gör därför vårt yttersta för att respektera den. Om du har några frågor eller funderingar gällande vår integritetspolicy är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vår server

Vår server är en virtuell privat server (VPS) hos vår sponsor GleSYS, vilket är ett svenskt företag som använder sig av grön och hållbar energi. Deras datacenter finns i Sverige och deras dataskyddspolicy kan du läsa om här. Vi använder oss av GleSYS för att vi gillar dem, oavsett sponsorskap.

Vår hemsida

Vår hemsida linuxkompis.se består till 100% av statisk HTML-kod, det förekommer inga JavaScript, kakor (“cookies” på engelska) eller någon form utav spårning. Det görs inte heller några samtal till tredje part.

Vår webbserver sparar en logg i max 24 timmar. Allting äldre än 24 timmar raderas automatiskt. Ingen annan data samlas in eller lagras.

Vår Snikket-server

Grundläggande kontoinformation

När du skapar ett konto på vår Snikket-server snikket.linuxkompis.se, kommer ditt användarnamn och en hashad version av ditt lösenord att sparas.

Du kan dessutom helt valfritt tillhandahålla en profilbild (avatar) och ett visningsnamn. Dessa kommer att delas med andra användare på nätverket så att de kan identifiera dig. Du kan dock kontrollera synligheten för denna information i profilsektionen på webbplatsen snikket.linuxkompis.se.

Kontakter som du lägger till i appen kommer att lagras i din kontaktlista på vår Snikket-server. Detta för att servern ska kunna identifiera vem du har tillåtits att se din online-status, profil och annan information, och för att synkronisera dina Snikket-kontakter om du har flera appar eller enheter.

Meddelanden

När du skickar eller tar emot ett meddelande på Snikket lagrar vi detta tillfälligt i ditt personliga “meddelandearkiv” på snikket.linuxkompis.se. Syftet med ditt meddelandearkiv är att göra det möjligt för en app som du använder med ditt konto att “komma ikapp” med de senaste konversationerna. Detta gör att Snikket kan:

 • Säkerställa leverans av meddelanden även om du är tillfälligt frånkopplad eller har problem med anslutningen
 • Tillåta synkronisering av meddelanden över flera enheter och appar.

Data som lagras för varje inlägg i meddelandearkivet är:

 • En unik identifierare för meddelandet
 • Tid och datum då meddelandet skickades/mottogs
 • Avsändaren och mottagaren av meddelandet
 • Meddelandets innehåll (krypterat enligt inställningarna för din app)

Inlägg i meddelandearkivet lagras i minst 7 dagar. Servern kommer rutinmässigt att radera alla poster efter att de har varit i arkivet under denna tid.

Vi uppmuntrar användning av kryptering av ditt meddelandeinnehåll, vilket är standard i Snikket-appen.

Uppladdade filer

Du kan också använda servern för att ladda upp filer (inklusive bilder och videor) i dina konversationer. Dessa filer kommer att finnas kvar på servern i minst 7 dagar. Detta ger dina kontakter tid att hämta filen, även om de är frånkopplad. På samma sätt som meddelandearkiv kommer servern rutinmässigt att radera filer efter denna ålder.

Uppladdade filer tilldelas en lång slumpmässig identifierare som ingår i länken till filen. Detta säkerställer att dina filer endast kan ses av personer du delar länken med.

Servern kommer att lagra följande information för varje delad fil:

 • En unik identifierare
 • Tiden och datumet då filen laddades upp
 • Filnamnet
 • Filstorleken
 • Filtypen (som rapporterats av appen)
 • Filinnehållet (krypterat enligt inställningarna för din app)

Snikket-appen krypterar automatiskt filinnehållet när en fil delas i en krypterad konversation.

När du delar en fil med en kontakt, bör du förstå att kontakten kan lagra en kopia av filen på sin enhet som ligger utanför vår kontroll och filen kan fortfarande existera på en annan användares enhet även efter att filen har tagits bort från snikket.linuxkompis.se.

Åtkomst och nätverksinformation

Snikket-servern kan registrera tiden och den allmänna platsen från vilken du ansluter till ditt konto eller utföra vissa säkerhetsrelaterade åtgärder som att ändra ditt lösenord.

Detta för att hjälpa till att identifiera obehörig åtkomst till ditt konto och upptäcka när ditt konto blir inaktivt för administrativa ändamål (till exempel så att det kan raderas när det inte längre behövs).

Kakor

När du tillgår ditt konto via webbplatsen snikket.linuxkompis.se kan en eller flera små databitar som kallas “kakor” (“cookies” på engelska) lagras i din webbläsare. Dessa kakor är viktiga och tillåter oss att säkert identifiera din webbläsare när du flyttar mellan olika sidor på snikket.linuxkompis.se och skyddar därför ditt konto. Kakorna delas inte med tredje part, används inte för spårning, reklam eller liknande ändamål.


Sidan “Integritetspolicy” uppdaterades senast den: 2021-12-17.