Linuxkompis är ett ideellt projekt vars syfte är att tillhandahålla en trivsam och vänlig gemenskap för alla Linuxkompisar, nya som gamla.

Vi har idag vår egen Snikket-server. Vi brukade också ha ett eget Internetforum och en egen Mastodon-instans, men på grund utav bristande intresse valde vi att lägga ner det. Om det finns intresse för det eller något annat kan vi tänka oss se över det. Er återkoppling är alltid uppskattad!

Vi gör det här för att vi på Linuxkompis tycker att det är både roligt och viktigt med etisk och hållbar mjukvara som respekterar användarnas personliga integritet, allra helst i dagens starkt uppkopplade samhälle där stora elaka företag dominerar.

Linuxkompis drog igång år 2019 av Hund med hjälp av Selea. Idag är det bara en person (Hund) som är delaktig i projektet. Om du vill kontakta Linuxkompis går det bra att göra det via e-post.

Sponsorer

Linuxkompis har sedan start varit sponsrat av GleSYS, vilket är ett svenskt företag som använder sig av grön och hållbar energi. Deras datacenter finns i Sverige och deras dataskyddspolicy kan du läsa om här. Vi använder oss av GleSYS för att vi gillar dem, oavsett sponsorskap.


Sidan “Om Linuxkompis” uppdaterades senast den: 2021-12-17.