Våra regler & riktlinjer

Våra regler och riktlinjer är enkla och handlar egentligen bara att vara ödmjuk och använda sunt förnuft.

§ 1: Trivsel

När du besöker vår webbplats och nyttjar våra tjänster förväntar vi oss att du är trevlig och respektfull gentemot allt och alla.

Vår gemenskap är till för alla i alla åldrar och vi förväntar oss därför att alla diskussioner och allt innehåll därmed är rumsrent och “SFW” (safe for work).

§ 2: Endast ett konto per person

Ett konto per person gäller. Om du har problem med att komma åt ditt konto är du alltid välkommen att kontakta oss.

§ 3: Marknadsföring och annonsering är ej tillåtet

Vi tillåter ingen marknadsföring eller annonsering med kommersiella syften. Det går givetvis bra att tipsa och rekommendera saker och ting.

§ 4: Svensk lagstiftning gäller

Vi rättar oss självklart till fullo efter svensk lagstiftning.

§ 5: Regler och riktlinjer specifika till vårt forum

§ 6: Personlig integritet

Vi tar allas personliga integritet på största allvar. Alla våra tjänster körs med och på mjukvara baserad på öppen källkod. Vi sparar inte mer information om än absolut nödvändigt och vi delar ingen data med någon annan i överhuvudtaget.

Alla användare har alltid möjligheten att avsluta sina konton och radera all information som tillhör sitt konto om så önskas.